Your browser does not support JavaScript!
師資陣容

汽車科 專任教師  張宏義

學歷:崑山工商專校機械科汽車組

職稱:汽車科 教師

證照:1.汽車丙級技術士證照

      2.汽車乙級技術士證照

      3.汽車二級技工執照

      4.機器腳踏車監評資格

 

專業技能:汽車修護車體鈑金器腳踏車修護

 

 

 

汽車科 兼課教師  邱柏融